سامانه ثبت نام الکترونیکی هیات انجمن های ورزشی تهران
همه اطلاعات شما توسط اعضای سامانه بطور کامل بررسی خواهند شد پس اطلاعات را بصورت صحیح و کامل ارسال نمایید .
توجه :
#- - اگر شما ورزشکار، مربی و یا عضوی از هیات انجمن های ورزشی هستید؛ فقط یکبار این فرم را تکمیل نموده و «شماره پرونده الکترونیکی» خود را دریافت نمایید.
#- با ثبت نام و پرداخت آبونمان استفاده از سامانه الکترونیکی هیات انجمن های ورزشی آدی کارت سالیانه دریافت خواهید کرد.
مشخصات فردی عضویت سریع و آسان برای همه
مرد
زن

رشته های که در آن فعالیت دارید :
اسپوکس سمت :
اسکی روی آب سمت :
الکترونیک سمت :
بیس بال و سافتبال سمت :
جت اسکی سمت :
جهت یابی سمت :
دارت سمت :
راگبی سمت :
ساواته سمت :
سپک تاکرا سمت :
طناب کشی سمت :
فلوربال سمت :
فوتبال روی میز سمت :
فوتوالی سمت :
کیک بوکسینگ واکو سمت :
کریکت سمت :
ورزشهای هوایی سمت :
موج سواری سمت :
پارکور سمت :
آیا شما یک مربی هستید ؟
اگر مربی هستید گزینه را تیک بزنید و فرم مربوطه را کامل وارد نمایید.
اطلاعات سلامت جسمی :
اطلاغات تماس :
سایر اطلاعات
اگر دانش آموز هستید گزینه را تیک بزنید و فرم مربوطه را کامل وارد نمایید.
مشخصات کاربری
1 - تمامي مراحل ثبت نام شما با شماره پرونده الکترونيکي که در زير ملاحظه مي فرماييد و کلمه عبوري که تعيين مي کنيد انجام مي پذيرد. موارد ذکر شده را به عنوان مهمترين اطلاعاتتان يادداشت نماييد.
2 - در صورتی که در مرحله ثبت نام عبور کرده و مشکلی پیش آمد دیگر نیاز به ثبت نام مجدد نمی باشد و می توانید از قسمت ورود / ویرایش وارد شده و ادامه فرآیند ثبت نام را انجام دهید .
3 - تکمیل این فرم به منزله پایان ثبت نام نیست. کد شپا شما زمانی فعال و اجازه ثبت قرارداد خواهد داشت که مدارک شما به سیستم ارسال شود .
ضمن مطالعه قوانین با تمام موارد موافقم
sadsd
کد امنیتی