• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

2بهرام درخشی

تاریخ تولد : 1371/01/22

مدیر عامل باشگاه yazd
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

بهرام درخشی

تاریخ تولد : 1371/01/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

masoud derakhshi

تاریخ تولد : 1371/01/22

مدیر عامل باشگاه تست
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------
نمایش موارد 1 تا 3 از مجموع 3